Misyonumuz

Sürekli artan dünya nüfusu, insanlar arasındaki iletişimi her geçen gün farklı bir boyuta taşımaktadır. Latince bir deyiş olan “Verba volant, scripta manent” yani “Söz uçar, yazı kalır” ifadesi bilhassa günümüzde yazılı iletişimin ne kadar önemli olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Tarihte ilk yazılı belgenin MÖ 3000 yıllarında Mezopotamya’da Sümerler tarafından yazıldığı teşhis edilmiştir. Dolayısıyla yazının günümüze kadar yaklaşık 5.000 yıllık bir serencamı mevcuttur. Üretilen her yazılı belge tarihe atılan bir çentik mahiyetinde olup bu yazılar doğrusuyla, yanlışıyla gelecek kuşaklara aynen aktarılmaktadır. Bu nedenle ürettiğimiz yazılı belgelerde hem Türkçe imla kurallarına uymaya hem herkes tarafından anlaşılır olmaya gayret göstermemiz isabetli olacaktır. Çünkü “yazı” bir milletin kültürünü, sanatını, düşünce yapısını, bilgi-birikim değerlerini ve yaşam şekillerini bünyesinde taşıyarak nesilden nesle aktarılan paha biçilmez bir mücevher gibidir.

Bu düşüncelerle yazılı belge musahhihliği, redaktörlüğü ve editörlüğü konularında yirmi yılı aşkın mesleki tecrübemizi sizlere sunma arzusundayız.

En iyi dileklerimizle…