Vizyonumuz

Türkçe’nin özellikle Arapça ve Farsça ile yüzyıllar boyunca etkileşmesinin dilimize kazandırmış olduğu kelimelerin bugünkü eksik imla kurallarıyla yazılması, mesela hâlâ ile hala kelimelerinin yahut kâr kelimesinin veyahut yâr kelimesinin aksansız yazılmasını icbar ettiğinden ortaya: “Halamın hala odadan çıkmamış olması bizi endişeye sevk etti” ya da “Karın, karın devam ettiği sürece senin karının ne olacağını sordu mu?” ya da “Yarın üstünde yarımla yarım simit yedik” kabilinden estetik olmayan garipliklere de yol açabilmektedir.

Bu tür gariplikleri titizlikle izale etmek yegâne amacımızdır. Bu sebeple, düzeltmesi yapılacak yazılı metinlerde başlıca şu işlemleri uygulayarak dokümanınızı yanlışsız, tutarlı, sarih ve anlaşılır duruma getirmekteyiz:

 • Noktalama işaretlerinin kontrolü
 • Yazıda format (kalın, italik, altı çizgili, kesme, dipnot, üst bilgi, alt bilgi, kısaltma, alfabetik sıralama vd.) kontrolü
 • İmla kontrolü
 • Yazı tipi ve boyutunun kontrolleri
 • Sayfa düzenlemesi
 • Büyük harf kontrolü
 • Bazı kelime ve eklerin yazılışı kontrolü
 • Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi kontrolü
 • Bitişik ve ayrı yazılan birleşik kelimelerin kontrolü
 • Ünsüz uyumu ile ünlü ve ünsüz düşmesi kontrolü
 • Yabancı özel isimlerin yazılış kontrolü
 • Gramer hatalarının kontrolü
 • Metin içinde zaman, isim-soyad, rakam, ülke, şehir, mekân, sokak, mahalle, cadde, adres vs. yazılışlarının kontrolü
 • Özne-fiil uyuşmazlıklarının kontrolü
 • Deyimlerin, ikilemelerin ve alıntı kelimelerin yazılışının kontrolü